Trädgårdsdag lördag 27 och söndag 28 maj kl.10-12

Alla är hjärtligt välkomna att hjälpa till att sköta vår trädgård.
Efter arbetet bjuds på grillad korv.
Vill du vara med i vår trädgårdsgrupp, som ska planera gårdens växtlighet, anmäl dig då till  Ann-Christin Enqvist, annchris.enqvist@telia.com.

Tel 0733 60 43 52 eller 0734 40 60 85

———————————————————————————————

2023-05-09

Trafikverket bjuder in till samråd avseende vattenverksamheter med anledning av utbyggnaden till 4 spår mellan Uppsala och Stockholm.
Läs med här: Inbjudan samråd fyra spår Uppsala

———————————————————————————————-

2023-04-14

Kallelse till årets föreningsstämma delades ut i postboxarna onsdag 12/4.
Stämman hålls onsdag 26 april på Clarion Collection Hotell, Storgatan 30, kl.19.15.

OBS! Stämman kommer föregås av ett informationsmöte som börjar kl.18.30

Du hittar kallelsen under Dokument/Föreningsstämmor

———————————————————————————————–

2023-03-04

Påminnelse angående parkeringarna

Vissa av våra parkeringsrutor är små och saknar ordentliga linjemarkeringar. Styrelsen fick i uppdrag på föreningsstämman 2022 att se över parkeringsplatserna och bland annat fylla i linjemarkeringar vid behov. Under tiden detta arbete pågår påminner vi om att det är viktigt att alla ställer sig så rakt och centrerat som möjligt i sina parkeringsrutor för att underlätta för bilarna runtomkring.

—————————————————————————————————–

2023-02-05

Motioner till årsmötet lämnas senast 28 februari

Du som har förslag på förändringar eller vill förbättra något i vår förening kan lämna en motion till föreningsstämman.

Motioner lämnas i brevlådan på föreningens expedition, Frodegatan 10A, eller mejlas till info@tripolis.se senast den 28 februari 2023.

Tänk på att motionen ska vara underskriven och avslutas med ett tydligt yrkande.

Årets föreningsstämma kommer att hållas den 26 april 2023. Mer information kommer.

———————————————————————————————————–

2022-12-28

Helgen vecka 2, dvs 13 – 15 januari, kommer det finnas en container på parkeringen där medlemmar kan slänga sina julgranar.

———————————————————————————————————–

2022-12-15

Nycklar upphittade på gården. Återfås mot beskrivning. Kontakta styrelsen via info@tripolis.se

————————————————————————————————————

2022-12-02

Portar mot Värderkvarnsgatan
Porten till uppgång 36 har åtgärdats och ska nu fungera utan anmärkning. Porten till uppgång 40 har åtgärdats temporärt , men där kommer leverantör behöva återkomma under nästa vecka och färdigställa arbetet.
Knappsats till grind mot Norrtäljegatan
Knappsatsen har fel på siffra #4, vilket vi upptäckte när koden byttes. Ny dosa är beställd och ska installeras någon gång nästa vecka.
————————————————————————————————————

2022-12-01

Nu ska dörrarna vid tvättstugan på Norrtäljegatan fungera som de ska igen.

———————————————————————————————————–

Informationsblad november/december 2022

Ny portkod fr o m 1:a dec: 4263

Avgifter: Styrelsen har beslutat att höja avgifterna med 8 % fr o m januari 2023. Höjningen behövs då räntekostnaden 2023 jämfört med 2022 kommer att öka. Även det allmänt högre kostnadsläget bidrar till höjningen. Positivt dock att flera av de större åtgärderna i underhållsplanen nyligen genomförts.

2023 höjs avgiften för bredband till 155 kr/mån för att matcha föreningens kostnad per anslutningspunkt.

Fasad- och fönsterrenoveringen är nu klar och slutbesiktigad. På det stora hela har genomförandet gått bra och styrelsen är nöjd med resultatet Under arbetets gång har vi beställt en del extraarbeten utöver grundomfattningen, exempelvis nya balkongräcken, lagning av nya  innerglas i trapphusen med isolerglas i nya träramar där innerruta saknades eller var trasig, målning metalluckor, montage av ny belysning ovanför entréer etc.

Påminnelse: Medlemskontakt. Det finns situationer då styrelsen snabbt kan behöva komma i kontakt med medlemmarna via mejl eller telefon. Det kan till exempel vara aktuellt vid renoveringar eller skador i någon lägenhet. För att lagringen av personuppgifterna ska ske i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) behöver de medlemmar som samtycker till att styrelsen behandlar deras mejladress och telefonnummer fylla i samtyckesblanketten och lämna till expeditionen på Frodegatan 10. Blanketten hittar du under Dokument/GDPR på hemsidan.

Hemsidan uppdateras fortlöpande. Här hittar du utförlig, användbar information och viktiga dokument. Om någon information saknas eller om du har andra förslag på att förbättra hemsidan, kontakta Marie Åhlin, e-post info@tripolis.se

Medlemshandboken är uppdaterad och återfinns på hemsidan under fliken Dokument.

Övriga projekt

En tillståndsbedömning av föreningens balkonger i korsningen Frodegatan – Väderkvarnsgatan har genomförts. Resultatet påvisar en del brister och styrelsen planerar därför kompletterande renovering av balkongerna.

Vi har fortsatt problem med fuktinträngning i källare till lokal hörnet Norrtäljegatan – Väderkvarnsgatan.  Åtgärd planeras till 2023.

Parkering och laddstolpar. Information om regler kring detta har gått ut till alla medlemmar tidigare i höst på hemsidan. Se även bilaga 2 till detta blad.

Information i korthet

Olåsta portar. Det har förekommit under det senaste halvåret att portar inte gått igen ordentligt. Om du märker att en port inte går igen – stäng till den, och anmäl det snarast till UFTAB (se nedan om felanmälan)

Med tanke på brandrisk är det inte tillåtet att ha personliga saker i trappuppgångarna. Särskilt utrymme finns för barnvagnar i källaren under 38 C och 10C.

Årsstämmans protokoll finns på vår hemsida. I styrelsen ingår följande medlemmar:

Johan Danielsson (9B), ordförande              Mats Olhans (9A)

Ann-Christin Enqvist (36)                         Sigrid Wiklund (10A)

Rikard Fahlström (9A)                                     Marie Åhlin (9B)

Britt-Marie Flaathe (40)                                  Julia Åsberg (38A)

John Laksonen (9B)

Trädgården Det är trevligt om många medlemmar engagerar sig i vår trädgård! Att delta är ett bra sätt att lära känna dina grannar. Är du intresserad av att vara med i Tripolis nya trädgårdsgrupp, kontaktar du Ann-Christin Enqvist (se nedan). Så håll utkik efter anslag om kommande trädgårdsdagar.

Renovering. En bostadsrättsinnehavare har ganska stor rätt att göra förändringar i sin lägenhet. Medlemmen bestämmer själv typ av golv eller ytskikt på väggar. Men att exempelvis ändra rör för vatten och avlopp eller ta bort bärande väggar kräver styrelsens tillstånd.  Om du avser att renovera i din lägenhet och är osäker, bör du först kontakta styrelsen för ömsesidig information. Det är viktigt att professionella hantverkare anlitas. Hantverkarna ska efter varje arbetsdag städa sin nedskräpning i allmänna utrymmen

(trapphus etc). Allmänna utrymmen i trapphus och valv ska inte användas för renoveringsarbete som sågning och slipning annat än i undantagsfall. Se ”Regler vid renovering” på hemsidan under fliken Dokument.

Container placeras på parkeringen vid Norrtäljegatan för plundrade granar (i slutet av januari).

Extranycklar. Fastighetens nycklar kan inte kopieras av medlemmarna själva. För inköp av ny nyckel kontaktar du vicevärden. Kostnaden läggs på månadsavgiften. Medlemsnyckel: 300 kr. Nyckel till sophus/källardörrar: 350 kr. ”Tag” till port/tvättstuga/bastu: 50 kronor

Om du önskar låna stege kontaktar du ansvarig person för utkvittering av nyckel. Se information på anslagstavlan i trapphuset.

Andrahandsuthyrning ska godkännas av styrelsen. Föreningen tar ut en smärre avgift. Blankett finns under fliken ”Dokument” på hemsidan och skall inlämnas senast en månad innan uthyrningen. Korttidsuthyrning genom t ex Airbnb är inte tillåten.

Tvättstugorna. Under hösten 2022 är nya tvättmaskiner och torktumlare installerade i våra båda tvättstugor. Se information på hemsidan och vid tvättstugorna. Efter varje tvättpass ska du stänga dörrar till tvättstugan, torkrum och mangelrum.

Bastun bokas på hemsidan (under fliken Tvättstuga). Viktigt att du stänger dörren efter badet.

Gästrummet, Norrtäljegatan 9A, bv, har 2 bäddar, toa/dusch finns. Det kan hyras av medlemmar under 1–3 nätter i rad, till en kostnad av 200 kr per natt. Betalning sker genom tillägg på hyresavin. Mer information på hemsidan och informationsblad vid nyckelutlämning. För bokning av Samlingsrummet och Gästrummet kontakta Ann-Christin och Jöran Enqvist, 36, tel 0733 60 43 52 eller 0734 40 60 85.

Samlingsrummet är tillgängligt för uthyrning, när det inte används som rast- och lunchrum av entreprenörer. Hyran är 100 kronor/dag och betalas genom tillägg på hyresavin.

Trappstädningen. Om du har synpunkter på städningen, kontakta Ann-Christin Enqvist, ansvarig, 0733 60 43 52. Hon kontaktar städfirman.

Kort i övrigt: 

Diskmaskiner bör ha ett plastlager mellan golv och maskin med tanke på ev. vattenskada.

Viktigt att du har din hund bunden och rastar den utanför innergården. 

Cigarettfimpar läggs i speciella kärl därför.

Wellpapp i miljöstationen bör du vika itu kartonger – hela d:o tar alltför stor plats och kärlet blir fort överfullt. Obs! Ytterligare ett kärl för wellpapp finns nu installerat.  Namnskylt på din dörr underlättar för föreningen och är trevligt för dina grannar.

För inbetalning av månadsavgiften rekommenderar vi medlemmarna att använda e-faktura eller autogiro. Ange ”ABJ Boförvaltning AB” som mottagare för e-faktura eller ”Bostadsrättsföreningen Tripolis” som mottagare för autogiro hos din internetbank. När du har autogiro eller e-faktura kan du även få dina avier via e-post. Anmäl önskemål om detta till ABJ genom mattias@abjbo.se eller 018-444 01 35. Saknar du internetbank, kontakta ABJ.

Felanmälan ska i första hand göras via hemsidan. Där finns ett elektroniskt formulär som sänds direkt till fastighetsskötaren. Det går även att ringa eller sms:a till vicevärden Rasmus Jansson,  0708-23 10 91 {rasmus@uppsalafastighetstjanst.se) eller fastighetsskötaren Olle Lörélius  0700- 90 65 21 (olle.lorelius@uftab.se). Detta finns anslaget i varje uppgång.

Vid AKUTA situationer dygnet runt kan man ringa Recover-jouren 0771-10 35 00. Journumret ska endast ringas i NÖDFALL, när stora värden står på spel eller det är fara för personskada. Det gäller risk för brand, rasrisk, nedfallande föremål eller utströmmande vatten som kan skada fastigheten. Elfel och strömavbrott bör medlemmen i allmänhet åtgärda med hjälp av annan elektriker.

Utryckningskostnaden debiteras antingen föreningen eller medlemmen beroende hur skadan ser ut och var den uppstod. Om en medlem behöver hjälp med VVS eller el i den egna lägenheten utanför arbetstid, kan Recover-jouren användas. Det debiteras då medlemmen. Försök att kontakta fastighetsskötaren eller styrelsen i första hand! Det gäller dagtid även journummer till Kone i hissarna, som enbart ska ringas när hissen står stilla. Du ringer Kone och de motringer till styrelsen eller UFTAB.

Om motioner. Många gläds åt de nya balkongräckena – en återkommande motion som länge väntat på att verkställas. Det lönar sig ofta att vara aktiv i föreningen och uttrycka sina önskemål medelst motioner. En annan motion som har gått i uppfyllelse: Automatiska dörröppnare i portalerna. Tyvärr har det förekommit elfel vid flera tillfällen, men det ska nu vara åtgärdat.

 

Snart är det jul igen: Den sedvanliga granen sätts upp inför advent. Varje port mot innergården pryds med en julkrans. Pergolorna kommer även detta år att ha några timmars belysning varje dygn – mycket lågenergikrävande.

Julpub fredagen 16 dec. Vi återupptar vår tradition med julpub – öl, vin och skinkmackor – i samlingsrummet till ett självkostnadspris. Se anslag i trappuppgången om detta arrangemang.

Alla medlemmar önskas en god advents- och juletid samt ett gott nytt år.

Styrelsen

2022-10-22

Leverantören av laddstolparna har bytt namn från Cacharge till Waybler

Uppdaterade dokument

  • Medlemshandboken 
  • Parkeringsreglerna – förtydliganden avseende reglerna för laddplatserna

Läs mer under rubriken Dokument

2022-10-09

Går du i renoveringstankar? Nu finns information om vilka regler som gäller vid renovering under rubriken Dokument här på hemsidan.

2022-09-12

Tidplan fasad/fönster

2022-08-21

Nu finns nycklar till motorvärmarstolparna att kvittera ut på expeditionen. Du som har parkeringsplats med motorvärmarstolpe och saknar nyckel – kontakta styrelsen på info@tripolis.se