Trädgårdsdag lördag 24 september kl 10

(Reservdag söndag 25 och eventuellt en vardag följande vecka)

Vi sätter tulpanlökar i rabatterna

Alla medlemmar är välkomna att hjälpa till !

/ Trädgårdsgruppen

 

2022-09-12

Tidplan fasad/fönster

2022-08-25

Nya tvättmaskiner och torktumlare snart på plats

Nya tvättmaskiner och torktumlare kommer installeras i båda tvättstugorna onsdag till fredag under v35, dvs 31 augusti – 2 september. Under den tiden kan man alltså inte använda tvättstugorna.

 

2022-08-21

Nu finns nycklar till motorvärmarstolparna att kvittera ut på expeditionen. Du som har parkeringsplats med motorvärmarstolpe och saknar nyckel – kontakta styrelsen på info@tripolis.se

 

Informationsblad augusti 2022

Fasad- och fönsterrenovering

Projektet pågår enligt plan och den utvändiga
målningen beräknas vara klar under oktober.
Entreprenören, som nu bytt ägare och namn till
”Rollerboys”, anslår aktuell information i resp.
trapphus. När det utvändiga är färdigställt åter-
står att byta ut trasiga innerglas i trapphusen.

Specifika frågor om era fönster eller projektet riktas i första hand till proj.led. Jonas Westlund 070-3767476. Det går också bra att höra av sig till styrelsen.

 

Tvättstugor

Beställning  av  nya  tvättmaskiner  och  tork-
tumlare beräknas ske vecka 33-34 och leverans inom några veckor därefter.

Åtgärden ligger med i underhållsplanen men tidigareläggs nu då vi haft många problem med maskinerna den senaste tiden.

 

Brandvarnare

Att installera brandvarnare är en enkel och effektiv åtgärd för att minska brandrisken.

Föreningen har  kvar  ett  femtiotal  från  förra
gången vi delade ut till medlemmar. Ni som
saknar brandvarnare i er lägenhet är välkomna
att hämta ut på expeditionen (trapphus 10A) på:

Måndag 22/8, kl 19 – 20
eller

Onsdag 24/8 kl 19 – 20

En brandvarnare per lägenhet delas ut enligt princip ”först till kvarn”.

 

Övriga projekt

I samband med det kraftiga regnandet den 5:e augusti hade vi vatteninträngning på en del ställen i källaren. Det är områden vi känner till sedan tidigare men där det inte finns någon självklar åtgärd identifierad. Vi har därför startat ett arbete med att närmare försöka hitta orsak och tänkbara åtgärder.

 

Ekonomi

I höst löper bindningstiden ut på föreningens
samtliga lån. Det sker ungefär samtidigt och vi
kommer därför ta in offerter från flera långivare.

Just  nu  är  det  svårt  att  säga  hur  mycket räntekostnaderna kommer påverkas, men att de ökar är något vi får räkna med.

 

Hemsida

Styrelsen har en ambition att börja publicera information  på  www.tripolis.se  under  fliken ”Medlemsnyheter”. Håll utkik!

 

Om ni är nyinflyttade och saknar inloggnings-
uppgifter, maila info@tripolis.se.