Tripolis historia

tripolis_bild5_700x410px

En spännande historia

Tripolis ligger i kvarteret Ingjald, i stadsdelen Fålhagen. Huset började byggas år 1911 av grosshandlare Hirsch från Stockholm men slutfördes av skotillverkaren och disponenten Larshammar, även för “Sko-Lasse”

Tripolis är uppfört i fyra våningar plus vind, med en gemensam gård i mitten. Ursprungligen var gården delad i tre av två stenmurar, som revs på 30-talet. I huset finns idag 134 lägenheter fördelat på c:a 10.000 kvadratmeter.

När huset byggdes var det krig mellan turkar och italienare om dåvarande provinsen Tripolis i det nuvarande Libyen. Huset döptes därför i folkmun till Tripolis, som betyder “tre städer” och kan associeras till att huset är byggt i tre omgångar på tre tomter.

Huset är byggt på fast grund, i norra delen berg och i den södra delen varvig ishavslera. Tripolis byggdes i tegel, som togs från det närliggande Vaksala Tegelbruk i Petterslund och fraktades till byggplatsen via en liten järnväg.

Rinnande kallt vatten och torrklosetter var den ursprungliga standarden. El hörde till bekvämligheterna och elledningarna var dragna inne i väggarna, vilket var ovanligt på denna tid.

Större lägenheter försågs med vattenklosett, medan de mindre fick torrklosett i källaren.

Huset kostade 600.000:- kronor att bygga, vilket ansågs vara en mycket ansenlig summa.

Boken om Tripolis historia

Arbetet med boken om Tripolis historia pågår för närvarande. Vi är 6 medlemmar i Brf Tripolis som arbetar med boken. Vi har lyckats få fram väldigt mycket material från arkiv, bibliotek, gamla tidningar och intervjuer med tidigare hyresgäster i fastigheten mm. Vi är dock fortsatt intresserade av ytterligare material, framförallt bilder på själva bygget som pågick 1911-14. Du som har gamla fotografier på huset, omgivningarna, bygget eller arbetslagen som byggde huset får väldigt gärna höra av dig till någon i gruppen. Vi är givetvis även intresserade av all annan information om huset eller hur det var att bo i Tripolis.

 

I arbetsgruppen ingår:

Thomas Backlund
E-post: thomas.backlund@bredband.net

Kerstin Mover-Berglund
E-post: Kerstin.Mover-Berglund@slu.se

Anders Damberg
E-post: anders.damberg@bredband.net

Ann Christin Enqvist
E-post: annchris.enqvist@telia.com

Anneli Morberg
E-post: anneli.morberg@bredband.net

Küllike Montgomery
E-post: kullike.montgomery@telia.com

Bygget och renoveringar - en kronologisk översikt

  • 1911 den 29 juni beviljades byggnadslov för den första tomten, andra tomten den 24 september 1912 och den sista den 16 Februari 1916. Huset byggdes därför i tre etapper.
  • 1937 reparerades Tripolis och då tillkom centralvärme, varmvatten, toaletter och badrum (badrum i de minsta lägenheterna blev dock standard i samband med ombyggnaden 1988). Gasspisar installerades i varje kök. Manglar, de stora stenmanglarna, tillkom i källaren i anslutning till tvättstugorna.
  • 1972 bildades en bostadsrättsförening och huset köptes.
  • 1980 renoverades fasaden och trapphusen målades.
  • 1981 gjordes gården i ordning till sitt nuvarande skick. Cykelställen ställdes åt sidan och in kom blommor, träd och buskar. Även en gunga och sandlåda anskaffades. 1982 renoverades tvättstugor, duschrum och samlingsrum. Huset fick en egen bastu och ett solarium.
  • 1985 började planerna på att inreda och sälja lägenheter på vinden i samband med en omfattande renovering av vatten och el.
  • 1988 påbörjades den senaste renoveringen och de medlemmar som så önskade kunde samtidigt med bytet av elledningar, vattenledningar, avloppsstammar och badrum, renovera sitt kök. Hissar installerades i de fyra hörnen så att de flesta vindsvåningar kunde nås. 17 nya lägenheter tillkom på vinden.
  • 1990 Bygget pågick under ett drygt år och invigningsfesten för nya Tripolis hölls i maj 1990.
  • 1994 – 1995 En fönsterrenovering utfördes.