Tripolis arkitektur

Byggnaden är uppförd i jugendstil med drag av karolinsk barock. Ett par kännetecken för stilen är den brutna takformen, fasadens ornament med växtmotiv, de bågformade entréerna, de snidade portarna mot Väderkvarnsgatan och fönstrens spröjsade överdelar. Fasaden har en ljust gul slätputs över en sockel i grovt huggen granit. Hörnen är markerade med torn och fasaden har uppdragna frontespiser.

Gatu- och gårdshuset skiljer sig markant från varandra. I gathuset, mot Väderkvarnsgatan, Frodegatan och Norrtäljegatan återfinns de större lägenheterna och här finns även burspråk och balkonger. I gårdshuset återfinns de flesta mindre lägenheterna, ettor och tvåor. Även vertikalt skiljer sig huset. Takhöjden i de tre första våningarna är 3,20 m medan den på fjärde våningen är något lägre, vilket också kan anas utifrån då ovanfönsterna är mindre.

Ursprungligen fanns det kakelugnar i typisk jugendstil i alla lägenheter och i de större lägenheterna fanns det även väggfasta skänkar i köken. I lägenheterna finns ursprungliga spegeldörrar och trägolv kvar liksom originalsnickerier kring dörrar och fönster. Trapphusen har svängda trapplopp och dagsljusbelysning genom fönster mot innergården vilket var tidstypiskt då byggnaden uppfördes