Här hittar du stadgar, stämmoprotokoll, trivselregler och andra dokument som rör Brf Tripolis.

Stadgar

Medlemshandbok

Tvättstugor

Andrahandsuthyrning

Ifyllt formulär skickas till info@tripolis.se minst en månad i förväg

Säkerhetsdörrar

Regler vid renovering

Regler för cyklar

Avgifter

Parkering

Försäkringsinfo

Gruppavtal

Störningsanmälan

GDPR-avtal

Föreningsstämmor