Här hittar du stadgar, stämmoprotokoll, trivselregler och andra dokument som rör Brf Tripolis.

Stadgar

Medlemshandbok

Tvättstugor

Andrahandsuthyrning

Ifyllt formulär skickas till info@tripolis.se minst en månad i förväg

Säkerhetsdörrar

Containrar

Regler för cyklar

Avgifter

Parkeringsregler

Försäkringsinfo

Gruppavtal

Föreningsstämmor