Styrelse

Johan Danielsson
Ordförande
Norrtäljegatan 9B
Tel: 073-401 38 66

Julia Åsberg
Ordinarie ledamot – sekreterare
Väderkvarnsgatan 38A
Tel: 073-377 04 29

Ann-Christin Enqvist
Ordinarie ledamot
Väderkvarnsgatan 36
Tel: 073-440 60 85

Mats Olhans
Ordinarie ledamot
Norrtäljegatan 9A
Tel: 070-298 22 79

Rikard Fahlström
Ordinarie ledamot
Norrtäljegatan 9A
Tel: 073-073 84 91

Marie Åhlin
Ordinarie ledamot
Norrtäljegatan 9B
Tel: 070-359 08 41

John Laksonen
Ordinarie ledamot
Norrtäljegatan 9B
Tel: 070-525 21 55

Sigrid Viklund
Suppleant
Frodegatan 10A
Tel: 018-15 30 24

Britt-Marie Flaathe
Suppleant
Väderkvarnsgatan 40
Tel: 070-824 88 88

Ekonomiförvaltning

ABJ Boförvaltning AB
Tel: 018-444 01 30
E-post: info@abjbo.se

 

Brf Tripolis expedition

Frodegatan 10A, nb
E-post: info@tripolis.se

 

Vicevärd

Rasmus Jansson
Tel: 070-823 10 91

rasmus@uftab.se

 

Fastighetsskötare

Patrik Bäckstrand
Tel: 073-962 66 06

Olle Lörelius
Tel: 070-090 65 21

olle.lorelius@uftab.se

Vid akuta ärenden

Kontakta fastighetsskötare (vardagar 7-16) eller styrelseledamot
I nödfall, när stora värden står på spel, exempelvis utströmmande vatten, ring Recover-jouren: 0771- 10 35 00
Vid pågående inbrott eller brand ring polisen/brandkåren, tel: 112.

 

Nyckelansvarig stegar

Norrtäljegatan 9A
Rikard Fahlström
Telefonnummer: 073-073 84 91

Norrtäljegatan 9B
Johan Danielsson
Telefonnummer: 073-401 38 66

Frodegatan 10B
Anneli Morberg
Telefonnummer: 018-12 49 25

Frodegatan 10C
Ann-Christine Johansson
Telefonnummer: 072-001 91 19

 

Vicevärd

Uppsala Fastighetstjänst
Telefonnummer: 018-53 88 08

info@uppsalafastighetstjanst.se

Jour: Relitacover 0771-10 35 00

 

Bokning av gästrummet & samlingsrummet

Ann-Christin & Jöran Enqvist
Väderkvarnsgatan 36
Telefonnummer: 073-440 60 85

 

Ansvarig för hemsidan

Marie Åhlin
Telefonnummer: 073-359 08 41