Tripolis arkitektur

Huset är byggt i typisk jugendstil. Ett par kännetecken på stilen är den brutna takformen, fasadens ornament med växtmotiv, de bågformade entréerna och de snidade portarna mot Väderkvarnsgatan och fönstrens spröjsade överdelar.

Ursprungligen fanns det kakelugnar i typisk jugendstil i alla lägenheter och i de större lägenheterna fanns det även väggfasta skänkar i köken.

Gatu- och gårdshuset skiljer sig markant från varandra. I gathuset, mot Väderkvarnsgatan, Frodegatan och Norrtäljegatan återfinns de större lägenheterna och här finns även burspråk och balkonger. I gårdshuset återfinns de flesta mindre lägenheterna, ettor och tvåor. Även vertikalt skiljer sig huset. Takhöjden i de tre första våningarna är 3,20 m medan den på fjärde våningen är något lägre, vilket också kan anas utifrån då ovanfönsterna är mindre.

I lägenheterna finns ursprungliga spegeldörrar och trägolv kvar liksom originalsnickerier kring dörrar och fönster.